• Начало
 • Политиката за поверителност

Политиката за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

„АБАКО“ ООД („Абако“ или „ние“) прие тази политика за поверителност („Политика за поверителност“), за да отрази нашия ангажимент за защита на Вашата поверителност. Ние подхождаме сериозно към събирането на лична информация от нашите крайни потребители и се ангажираме да защитим неприкосновеността на личния живот на всеки потребител в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46 / ЕО („GDPR“), Закона за защита на личните д и настоящата Политика за поверителност.

 

Политиката за поверителност е част от общите условия за ползване на електронния магазин coridabg.com („Условията“), които са достъпни на нашия уебсайт https://coridabg.com/(„Сайтът”). Всички думи с главни букви имат значението, дадено им в Условията, освен ако тук не е посочено друго.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Какво представляват Личните данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Различни части от информация, събрани заедно, които могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Какви Лични данни събираме

Информация, която Вие ни предоставяте

Събираме следната информация, която Вие ни предоставяте чрез

 1. Регистрация на Сайта
 • E-mail адрес
 1. Попълване на потребителски профил
 • Име и фамилия
 • Адрес за доставка
 • Адрес за фактуриране
 • Извършване на поръчка чрез Сайта
 • Име и фамилия
 • Телефонен номер
 • E-mail адрес
 • Адрес за доставка
 • Адрес за фактуриране
 1. Формата за контакт на нашия Сайт:

 

 • E-mail адрес
 • Друга информация, която може да решите да ни предоставите, когато се свържете с нас.

Информация, която събираме от трети страни

Може да получим информация за вас от други източници. Можем да добавим тази информация към информацията, която вече сме събрали от вас чрез нашите услуги, за да ги подобрим.

Връзки към политики за поверителност на трети лица – доставчици на услуги, използвани от Сайта:

Google Analytics

Facebook SDK

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ

Доколкото е позволено от закона, ние използваме Вашите Лични данни за следните цели:

 • Предоставяне на услугите на Сайта във Ваша полза
 • създаване и управление на профил в Сайта;
 • сключване на договор от разстояние, извършване и обработка на поръчка, включително, но не само, приемане, валидиране, доставка на стока, обработване на откази и рекламации;
 • разрешаване на проблеми, свързани с доставки;
 • оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с ваши поръчки и услугите, предоставяни на Сайта.

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Абако и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 • Отговор на Ваши запитвания
 • Подобряване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто изживяване, използвайки услугите на Абако. За тази цел можем да използваме определена информация за Вашето поведение на потребител, да ви поканим да попълните анкети за удовлетвореност след попълване на регистрация или проведени директно, или през партньори, пазарни проучвания и други изследвания и да ви изпратим образователни имейли. Образователните имейли съдържат инструкции, съвети или може би информация за разширените функции на Сайта. Целта на тези комуникации е да рационализира работата на крайния потребител. Образователните имейли никога не включват маркетингови съобщения.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

 • За директен маркетинг

Изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме различни маркетингови съобщения, напр. бюлетини, анкети. Можете да промените решението си и да оттеглите съгласието си по всяко време, като:

- използвате връзката „Отписване“ в съобщенията, които получавате от нас; или

- се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу.

 • Участие в промоции

Може да организираме различни промоции, напр. Instagram Giveaways. Ако решите да участвате в подобно събитие, ние ще обработим Вашите лични данни за провеждането му. Ако не искате Вашите лични данни да бъдат обработвани по такива причини, не трябва да участвате в такива събития.

 • Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на Сайта и потребителите на Сайта срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

В нашия Сайт можем да обработваме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките по-долу.

КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате профил в Сайта. Данните предоставени за извършване на поръчки се съхраняват за 6 години, считано от завършване на поръчката, освен ако закон не изисква по-кратък или по-дълъг срок.

Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием профила Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на профила, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат. Лична информация, събиране само за целите на осъществяване на контакт, се съхранява до приключване на съответната комуникация, освен ако приложимото законодателство не налага друго.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ДАННИ

Молим ви да не ни изпращате и не разкривате никакви чувствителни Лични данни (например информация, свързана с расов или етнически произход, политически убеждения, религия или други убеждения, здравословно или медицинско състояние, криминален произход или членство в синдикати) на или чрез Сайта или по друг начин.

КАК МОЖЕ ДА РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

До степента, разрешена от приложимото законодателство и за осъществяване на целите, за които се събират, Вашите Лични данни могат да бъдат разкрити:

 • на трети лица доставчици на услуги, които предоставят услуги като счетоводство, спедиция и доставка, платежни услуги, хостинг на уебсайтове, анализ на данни, предоставяне на инфраструктура, ИТ услуги, услуги за доставка на имейли и други услуги, за да могат да предоставят услуги си;
 • на трета страна в случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне или друго разпореждане на целия или на част от нашия бизнес, активи или акции (включително във връзка с производство по несъстоятелност или подобни производства).
 • когато считаме, че е необходимо или подходящо: (а) съгласно приложимото законодателство, включително закони извън вашата държава на пребиваване; (б) да се спазва законовия процес; (в) да се отговори на искания от публични и държавни органи, включително публични и държавни органи извън вашата държава на пребиваване; (г) да приложим нашите Условия; (д) за защита на нашите операции или тези на някой от нашите филиали и дъщерни дружества; (е) за защита на нашите права, поверителност, безопасност или собственост и / или тази на нашите филиали, на вас или други лица; и (ж) да ни позволи да търсим налични средства за защита или да ограничим щетите, които можем да понесем.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Достъп до Вашите Лични данни

Имате право да преглеждате, изменяте или изтривате Личните данни, които съхраняваме за вас. За да заявите достъп, моля, изпратете имейл на websales@coridabg.com. Ние ще предоставим информацията безплатно и в рамките на един месец, освен в случай че искането е неоснователно, прекомерно или повтарящо се, като в този случай си запазваме правото да начислим пропорционална административна такса или да откажем.

Поправка на лични данни

Ако част от информацията, която съхраняваме за Вас, е неточна или непълна, можете да поискате от нас да я коригираме или попълним по всяко време.

Вашето право на изтриване или да бъдете забравени

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите Лични данни, но единствено ако:

 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
 • Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава само и единствено на съгласие); или
 • упражнявате законно право на възражение; или
 • те са били незаконно обработвани; или
 • е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на Личните ви данни, ако обработването им се изисква:

 • за да се изпълни законово задължение; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция.

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

За да поискате изтриване на Вашата лична информация, свържете се с нас на websales@coridabg.com, използвайки имейл адреса, който съхраняваме за Вас, или доказвайки по друг начин Вашата самоличност.

Моля, имайте предвид, че процесът на изтриване на данни и изтриването на профила в Сайта с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.

Ограничаване на обработването на данни

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите Лични данни, но единствено ако:

 • тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или
 • обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или
 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или
 • Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

 • ако имаме Вашето съгласие; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
 • за да се защитят правата на собственика на Сайта или на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите Лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

 • обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и
 • обработването се извършва с автоматично средство.

Право на възражение

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите Лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг като следвате инструкциите на имейла, който ви изпращаме, или като изпратите имейл до websales@coridabg.com

Вземане на автоматични решения

Абако не извършва профилиране или автоматизирано индивидуално вземане на решения.

Право да подадете жалба до местния надзорен орган

Ако смятате, че Абако обработва Вашите Лични данни по неправомерен начин, може да се свържете с нас на websales@coridabg.com

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на Вашите Лични данни.

В България данните за контакт с надзорния орган за защита на Личните данни са, както следва:

Комисия за защита на личните данни

България, София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

Телефон: + 359 2 915 35 18

E-mail: kzld@cpdp.bg

 

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Друга информация, която може да събираме

„Друга информация” е всяка информация, която не разкрива конкретната ви самоличност, като например:

 • информация за браузър и устройство, оператор, интернет връзка
 • информация за регистрационния файл на сървъра и регистрационните файлове за Сайта
 • информация, събрана чрез бисквитки, пикселни тагове и други технологии
 • демографска информация и друга информация, предоставена от вас
 • информация за местоположение

Можем да използваме и разкриваме Друга информация за всякакви цели, с изключение на случаите, когато се изисква да направим друго съгласно приложимото законодателство. Ако от нас се изисква да третираме Друга информация като Лични данни съгласно приложимото законодателство, тогава можем да използваме и разкриваме Друга информация за всички цели, за които използваме и разкриваме Личните данни.

 

МЕТОДИ ЗА СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

За целите на защитата на данните на потребителя срещу тяхното неразрешено или случайно разкриване, ние използваме разумни и подходящи технически и организационни мерки. Техническите мерки се състоят в прилагането на технологии, които предотвратяват неоторизиран достъп до данните на потребителя от трети страни. За целите на максималната защита използваме криптиране на данните на потребителя и крайните потребители, включително главно пароли за влизане в Сайта, комуникация в Сайта и всички данни, съхранявани на сървъри. Организационните мерки включват набор от правила за поведение на нашите служители и са включени във вътрешните разпоредби на Абако, които обаче се считат за поверителни поради съображения за сигурност. Абако се задължава да гарантира, че в случай на разполагане на сървъри в център за данни, управляван от трета страна, подобни технически и организационни мерки също се прилагат от такава трета страна.

Всички данни се съхраняват само на сървъри, разположени в рамките на Европейския съюз.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТА СТРАНА ИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Абако не прехвърля лични данни на трети държави, извън ЕС.

САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове, мобилни приложения и други онлайн услуги, управлявани от трети страни. Настоящата Политика за поверителност не се отнася и не носим отговорност за поверителността, информацията или други практики на трети страни, включително на трети страни, управляващи който и да е сайт, към който тези сайтове съдържат връзка. Включването на връзка към Сайта не означава одобрение на свързания сайт от нас.

Също така не носим отговорност за политиките и практиките за събиране, използване и разкриване (включително практиките за сигурност на данните) на други организации, като Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM или друг разработчик на приложения, доставчик на приложения, доставчик на платформи за социални медии, доставчик на операционна система, доставчик на безжични услуги или производител на устройство, включително във връзка с Лични данни, които разкривате на други организации чрез или във връзка със страниците ни в социалните медии.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКИВТКИТЕ

Какво са „бисквитки“?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство. Те се използват широко, за да накарат уебсайтовете да работят или да работят по-добре и по-ефективно. Те могат да направят това, защото уебсайтовете могат да четат и пишат тези файлове, като им позволяват да ви разпознават и запомнят важна информация, която ще направи използването на уебсайта от Ваша страна по-удобно (например като запомнят настройките за предпочитания).

Сайтът автоматично идентифицира IP адреса на потребителя. IP адресът е номер, който автоматично се присвоява на компютъра на потребителя след свързване с интернет. Цялата такава информация се записва във файл за активност от сървъра, което позволява последваща обработка на данни.

Защо използваме бисквитки?

Файловете с бисквитки и подобни технологии служат за няколко цели, които включват:

Влизане и проверка: Веднага след като потребителят използва личен акаунт, за да влезе, на устройството на потребителя се съхранява шифрован файл с бисквитки, който позволява на потребителя да се придвижва между страниците на Сайта, без да е необходимо многократно да влиза. Потребителят може също да запази информацията за влизане, така че да не се налага да влиза всеки път, когато се връща на сайта.

Редактиране: Абако използва файлове с бисквитки, за да адаптира съдържанието и информацията към изискванията на потребителите, за да гарантира удобството на потребителя на уебсайта.

Маркетинг: Абако използва файлове с бисквитки, за да следи своите рекламни кампании и за наблюдение на потребителски заявки, приложения и купони за отстъпки, промоции и конкурси.

Диагностика: Абако използва файлове с бисквитки с цел диагностика и поправяне на технически проблеми, докладвани от потребители или програмисти, които са свързани с IP адресите под контрола на конкретна уеб компания или доставчик на връзка.

Анализ: Абако използва файлове с бисквитки и други идентификатори с цел събиране на данни за използването и ефективността на Сайта.

На Сайта могат да се намират и файлове с бисквитки на трети страни. Това може да е например, защото сме упълномощили трета страна да извърши анализ на уебсайт. Абако използва следните доставчици на услуги:

Google Inc. (googleapis.com, google-analytics.com, google.com, google.bg, googleadservices.com, googletagmanager.com)

Mixpanel Inc. (mixpanel.com)

Facebook, Inc. (facebook.com, analytics.facebook.com, developers.facebook.com)

Настройки на бисквитки

По-голямата част от уеб браузърите автоматично приемат файлове с бисквитки. Възможно е обаче да се използват контролите, които им позволяват да бъдат блокирани или премахнати. По този начин потребителите на Сайта имат право да настроят браузъра си по такъв начин, че да се предотврати използването на бисквитки на техния компютър.

Използваме два вида бисквитки - постоянни и еднократни. Постоянен файл с бисквитки остава на твърдия диск дори след затваряне на браузъра. Файловете с постоянни бисквитки могат да бъдат използвани от браузъра при следващи посещения на Сайта. Файловете с постоянни бисквитки могат да бъдат премахнати. Еднократните файлове с бисквитки са временни и се изтриват веднага щом затворите браузъра.

Инструкции за блокиране или премахване на файлове с бисквитки в браузърите обикновено могат да бъдат намерени в принципите за защита на личните данни или в документацията на ръководството за потребителя на отделни браузъри.

Протоколни файлове

Браузърът на потребителя автоматично съобщава определена информация при всяко показване на Сайта. При регистрация на coridabg.com или при сърфиране в Сайта, сървърите автоматично записват определена информация, която уеб браузърът изпраща при всяко посещение на Сайта. Тези сървърни протоколи (така наречените „регистрационни файлове“) могат да съдържат информация като уеб заявка, IP адрес, тип интернет браузър, език на браузъра, сайтове за свързване / излизане и URL адреси, тип платформа, брой кликвания, имена на домейни, запис портали, брой видени страници и реда на такива страници, времето, прекарано на определени страници и др.

АДМИНИСТРАТОР на лични данни

Администратор на Лични данни за информацията, която Вие предоставяте или ние събираме съгласно настоящата Политика за поверителност е: „АБАКО“ ООД, ЕИК 831519951, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Христо  Ботев № 10, ет. 1.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Можете да се свържете със Абако директно, ако имате въпроси по отношение на нашите практики за обработка на Лични данни. Моля, изпратете Вашето запитване на websales@coridabg.com, на адрес: бул. „Христо Ботев“ 10, София 1000, България или на телефон: +359884163424.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Можем да модифицираме тази Политика за поверителност по всяко време. Текущата версия на Политиката за поверителност е винаги достъпна на Сайта. Ако в рамките на тази политика настъпи значителна промяна по отношение на начините за работа с Лични данни, Абако ще Ви информира, като публикува известие по видим начин преди прилагането на такива промени. Съгласни сме, че промените не могат да имат обратна сила. Препоръчваме да проверявате Политиката за поверителност от време на време, когато използвате Сайта.

Продължаващото ви използване на Сайта, след като промените в Политиката за поверителност Ви бъдат съобщени, означава, че приемате актуализираните условия.

Последно обновена на: 31/03/2021

Сравнение на продукти

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Научете повече за това как използваме бисквитките и как можете да промените вашите настройки тук